Hvem er vi ?

Ved hjelp av Hydroponisk dyrketeknologi kombinerer vi matproduksjon med miljøvern og verdiskaping!
Som den første i verden har vi skapt en bærekraftig hybrid mellom hydroponi og aquaponi hvor vi kontrollert gir plantene næring som stammer fra slam etter laksoppdrett!

Vi produserer en stor mengde human konsum på liten plass!
Vi benytter Ingen kjemikalier!
Bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt!

Bærekraftig produksjon

Vår produksjon bygger på bærekraft i alle ledd!

Hovedfokuset vårt ligger på sosial bærekraft hvor vi beviser at det er mulig å skape arbeidsplasser distriktene, til og med på en holme på Helgelandskysten.

Vi skal bidra til at det er mer for mennesker å velge i av arbeidsplasser utover hav og omsorgsyrker på steder som vi bygger fabrikk.

Det neste som er veldig viktig for oss er å begrense eksport av slam fra fiskeoppdrett ved at vi med vår unike teknologi kan utnytte Næringsstoffene fra slammet for å få plantene våre til å vokse.

Vi har allerede klare eksempel på planter som trivs mye bedre i vår Nærings løsning enn vanlig gjødsel løsning. Oss bekjent, så er vi de eneste i verden som har klart å få en lønnsom produksjon med næring fra oppdretts slam.

Sist men ikke minst, så langt det lar seg gjøre bygger vi produksjonsutstyr med rester og avsatt utstyr fra oppdrettsnæringen. Eksempler på dette er rør, pumper, kabler, beholdere etc. Dette er deler som kan leve veldig lenge i et lukket veksthus, selv om de har gjort sitt i sjøen under røffere forhold.

Selv om de fleste co2 regnskap og kalkyler mener at det er mer miljøvennlig for oss i Norge å importere mat enn å transportere det internt i Norge så er dette noe vi er sterkt uenig i. Vi er plassert midt i landet og sitter i en veldig god situasjon mtp logistikk. Det går biler fra sør i Norge og Europa forbi her hver dag som kan ta med seg varer for oss lengre nordover, samtidig kjører disse bilene i stor grad tomme sørover – dette tomrommet kan vi utnytte ved å sende våre produkter sørover! Problemet er at på papiret så går ikke dette opp, dersom vi sender en pall med grønt til Oslo på en bil som normalt ville gått uten last uansett, vil all forurensning på denne turen tilskrives vår pall og dermed vil vi miste mange store kunder så som offentlige selskapet som skal ha co2 regnskap på produkter de kjøper inn. Vi jobber hardt for å synliggjøre hvordan regelverket hemmer norsk produksjon av mat!

Vår produksjonskapasitet

Salat pr år
Enheter pr år med gjennomsnitt omløpstid på 8 dager.
Karse
Reddik
Mizuna
Erter
Agururt
Brokkoliurt

Fordeler ved vår produksjon vs. tradisjonell dyrking

  • Null sløsing med vann! Vi bruker 20X mindre vann enn ved tradisjonell dyrking i jord!
  • Ingen skadedyr / ingen sykdommer
  • Plassbesparende – produksjon av en stor mengde human konsum på liten plass!
  • Produksjonen går opptil 10X kjappere enn ved tradisjonell dyrking på samme areal!
  • Konsentrert næringsinnhold og inneholder opptil 5-7 ganger mer næring enn en fullvoksen grønnsak/urte avhengig av hvilken type man bruker – Supermat!
  • Ingen kjemikalier!
  • Bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt!
Handlekurv
Skroll til toppen